Acestea sunt noile condiții impuse de Statul Român:

Lista condițiilor ce trebuie îndeplinite de firmele care îi ajută pe români să semneze contracte de muncă cu angajatorii străini este acum puțin mai lungă, odată cu ultimele modificări legislative în materie.

Agenți de plasare a forței de muncă nu pot fi decât firmele înregistrate cu acest obiect de activitate, iar nu și persoanele fizice, iar legea conține acum o prevedere expresă ce interzice taxarea românilor pe care-i ajută să se angajeze.

Agentul de plasare a forței de muncă este, potrivit formei actuale a Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, o firmă înființată în condițiile Legii societăților nr. 31/1990, înregistrată cu codul CAEN – 7810, informează avocatnet.ro. O astfel de firmă se ocupă cu informarea, consilierea și medierea românilor în vederea angajării acestora în străinătate. Ultimele modificări aduse acestei legi fac practic imposibilă efectuarea acestor activități ca persoană fizică autorizată.

Ce presupune, mai exact, medierea, ca activitate a agentului? Potrivit legii, înseamnă punerea în legătură a angajatorului străin cu românul care-și caută de muncă, finalizată prin încheierea unui contract individual de muncă.

Ca să facă activități de mediere, adică să-i ajute pe români să semneze contracte cu angajatori străini, firmele române trebuie să îndeplinească acum următoarele condiții(cumulativ):

-s-au înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își au sediul;

-au încheiat cu persoane juridice sau fizice, stabilite într-un alt stat decât România, care au calitate de angajator conform legislației statului respectiv, contracte care conțin oferte ferme de locuri de muncă;

-dispun de spațiul și dotările necesare pentru buna desfășurare a activității;

-au încadrat în muncă personal calificat în domeniul resurselor umane care face dovada experienței în recrutare de personal;

-nu au fost condamnați definitiv pentru o infracțiune săvârșită cu intenție, prevăzută de Codul penal, incompatibilă cu activitatea pe care urmează să o desfășoare;

-nu se află în faliment;
-nu se află în dizolvare.
Aceste ultime trei lucruri sunt nou introduse în lege.