Schimbare uriașă în școlile din România! Părinții, obligați să scoată bani grei din buzunare:

Unitățile de învățământ vor putea primi sponsorizări de la părinți sau de la societăți comerciale, iar persoanele fizice vor putea deduce aceste sume donate din impozitul pe venit. Acestea sunt prevederile unui proiect legislativ inițiat în dezbatere la Senat, care ar aduce modificări Codului Fiscal.

Prima modificare este a articolului 25, alin. (4), lit. i), care se referă la cheltuielile de sponsorizare:

„i) cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat, altele decât cele efectuate către unitățile furnizoare de educație așa cum sunt definite în Legea educației naționale nr. 1/2011, și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea și Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifră de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifră de afaceri, această limită se determină potrivit normelor.

2. Valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat“.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prezenței litere, se raportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectuă în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

O altă completare la același alineat al aceluiași articol de lege este cea referitoare la deductibilitatea sponsorizărilor:
„i¹) Cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat efectuate către unitățile furnizoare de educație așa cum sunt definite în Legea educației naționale nr. 1/2011, sunt integral deductibile”.
Pentru persoanele care au venituri din proprietate intelectuală, se modifică articolul referitor la aplicarea cotei forfetare (art. 72, alin. (2)):

„Venitul net din proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, se determină de către plătitorii venitului, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidența contabilă, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut și a sponsorizărilor și actelor de mecenat efectuate de către unitățile furnizoare de educație așa cum sunt definite de Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare”.

Proiectul legislativ va fi dezbătut mai întâi la Senat, dar indiferent de votul din această cameră, pentru a fi adoptat, trebuie să treacă de votul plenului din Cameră Deputaților.