Descoperirea momentului! Israel a făcut marele anunț astăzi

Potrivit unui nou studiu realizat de Institutul de Cercetare Clalit din Israel, în colaborare cu Universitatea Harvard din Statele Unite, vac.ci.nul Pfiz.er are o eficiență ridicată în rândul adolescenților. Studiul s-a axat pe varianta D.elta a SA.RS-CO.V-2. Iată care sunt rezultatele:

Potrivit unui studiu publicat în The New England Journal of Medicine, riscul unei bo.li simpt.omatice scade cu 93% în rândul adolescenților care au primit schema completă a va.ccin.ului anti-Co.vid Pfi.zer/BioN.Tech, relatează Reuters.

Studiul a fost realizat de Institutul de Cercetare Clalit din Israel, în colaborare cu Universitatea Harvard din Statele Unite și s-a axat pe vari.anta D.elta a SA.RS-CO.V-2.

Cercetarea a fost realizată în perioada 8 iunie – 14 septembrie, în plin val patru al pa.nde.miei, când varianta D.elta a fost predominantă în noile i.nfectă.ri cu coro.naviru.s. Cercetătorii au examinat datele obţinute de la 94.354 de adolescenţi vac.cin.aţi cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani.

Aceştia au fost analizaţi împreună cu alţi 94.354 de adolescenţi n.evacci.naţi, în baza unui amplu context de caracteristici demografice, geografice şi de sănătate asociat riscului de contagiere.

Potrivit rezultatelor, la adolescenţii vac.cin.aţi cu schemă completă (7 – 21 de zile după cea de-a doua doză), riscul de C.OV.ID-1.9 simpt.omatic a scăzut cu 93% faţă de grupul tinerilor nev.accin.aţi, în timp ce riscul de infe.cta.re a scăzut cu 90%.

În perioada imediat următoare după administrarea dozei 1 (14 – 20 de zile după prima doză), eficacitatea vacc.inu.lui a fost mai mică, dar semnificativă: riscul de COV.I.D-1.9 simptomatic a scăzut cu 57% la minorii vac.cin.aţi, iar riscul de infec.tare a scăzut cu 59%.

Centrul israelian notează că nu există suficiente date pentru a putea estima reducerea incidenţei privind formele grave de CO.V.ID-1.9, spitalizarea şi mo.rtal.itatea, întrucât aceste situaţii sunt puţin frecvente în rândul adolescenţilor.

Ran Balicer, autorul principal al studiului şi director al Institutului Clalit, subliniază că aceste rezultate arată că la o săptămână după cea de-a doua doză, va.cci.nul are o eficacitate înaltă împotriva formelor simptomatice de C.OV.ID-1.9 în rândul adolescenţilor.

Potrivit lui Ben Reis, medic la Spitalul de Copii din Boston şi profesor la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii Harvard, „unul dintre principalii factori de reticenţă faţă de vacci.n.are a fost lipsa de informaţie cu privire la eficacitatea vac.cinu.lui an.ti-C.O.VID-1.9”.

„Studiul epide.miologic detaliat oferă o informaţie fiabilă, care sperăm să fie utilă pentru cei care încă nu s-au decis să se va.cc.ineze”, a adăugat el.

Acesta este cel mai amplu studiu privind eficacitatea vac.ci.nului anti-C.OV.ID-1.9 la adolescenţi și prima cercetare ştiinţifică de acest tip care a fost axată pe varianta domin.antă De.lta.