Anunț important de la BNR: Se schimbă banii. Aceste Bancnote trebuie predate de urgență

Bancnotele care sunt evaluate ca improprii circulației pot fi schimbate cu altele noi. Este vorba despre cele uzate, deteriorate și fără putere circulatorie.

„Bancnotele care sunt evaluate ca improprii circulației nu pot fi recirculate. În această categorie sunt incluse bancnotele uzate, deteriorate și fără putere circulatorie”, conform Băncii Naționale a României (BNR).

Bancnotele improprii circulației se vor depune sau schimba la BNR
Trebuie menționat că bancnotele improprii circulației se vor depune sau schimba la BNR, după caz. În categoria „bancnote uzate” sunt încadrate următoarele tipuri de însemne monetare:

– bancnotele murdare, șifonate, pătate sau decolorate, inscripționate, cu elementul de identificare complet, în ambele poziții, dar șters sau ilizibil și care au suprafața întreagă;

Elementul de identificare al unei bancnote îl reprezintă seria și numărul tipărite pe reversul bancnotei, unul în continuarea celuilalt. Elementul de identificare este imprimat în două poziții: pe verticală cu cerneală neagră și pe orizontală cu cerneală roșie.

– bancnotele rupte, tăiate, perforate, dar ale căror caracteristici principale nu sunt alterate și care posedă elementul de identificare complet, în ambele poziții şi lizibil sau cu unele lipsuri, dar au suprafața întreagă;

– bancnotele care au fost rupte și reconstituite prin lipire, la care se constată că toate fragmentele formează suprafața completă a aceleiași bancnote, iar elementul de identificare este complet și lizibil, în ambele poziții

Ce bancnote sunt considerate deteriorate?
În categoria „bancnote deteriorate” se încadrează următoarele tipuri de însemne monetare:

– bancnotele cărora le lipsește maximum 40% din suprafață, prin tăiere, decupare, rupere etc., dar la care elementul de identificare este complet și lizibil, cel puțin într-o singură poziție;
bancnotele obținute prin lipirea mai multor fragmente ale aceleiași bancnote și care prin reconstituire formează minimum 60% din suprafață, iar elementul de identificare este complet și lizibil, cel puțin într-o singură poziție;

– bancnotele la care, prin expunere la o sursă de căldură, dimensiunile inițiale s-au micșorat prin contractare şi încrețire, dar nu prezintă lipsuri din suprafață, iar elementul de identificare este vizibil, în ambele poziții;

– bancnotele care prezintă lipsă din suprafața de maximum 40%, prin ardere în urma expunerii la o sursă de căldură, iar fragmentul rămas are dimensiunile inițiale micșorate prin contractare şi încrețire şi la care elementul de identificare este vizibil parțial sau în totalitate, în ambele poziţii, şi lizibil, cel puţin într-o poziţie;

– bancnotele care au suprafața întreagă, dar sunt inscripționate cu desene sau cuvinte lizibile în spectrul ultraviolet, pătate sau impregnate cu substanțe speciale, rezultate din folosirea acestora de către instituțiile specializate ale statului în scopuri bine justificate, cum ar fi în vederea desfășurării anchetelor sau organizării unor flagrante de către organele de urmărire penală etc.;

– bancnotele maculate cu cerneală ca urmare a activării dispozitivelor antifurt pentru protejarea numerarului în tranzit, dar care au suprafața întreagă şi elementul de identificare este complet și vizibil, în ambele poziții, şi este lizibil, cel puțin într-o poziție.

Trebuie menționat că bancnotele uzate și deteriorate se schimbă şi se plătesc cu 100% din valoarea nominală.

Bancnote fără putere circulatorie sunt cele care au încetat să mai fie mijloace legale de plată

În categoria „bancnote fără putere circulatorie” se încadrează însemnele monetare care au încetat să mai fie mijloace legale de plată, fiind retrase din circulație de Banca Națională a României.

Sunt considerate fără valoare și ca atare nu se schimbă și nu se plătesc bancnotele care:
– prezintă un grad avansat de deteriorare, care nu permite identificarea elementelor de siguranţă, respectiv au suportat acţiunea unor agenţi chimici sau au fost spălate, decolorate, deformate, arse, expuse la căldură etc.;

– sunt lipite între ele ca urmare a acţiunii unui agent termic şi nu permit identificarea elementelor de siguranţă;

– au mai mult de 40% lipsă din suprafaţă;

– sunt compuse prin alăturarea a două sau mai multe fragmente din bancnote diferite şi niciun fragment nu are minimum 60% din suprafaţă.

Bancnotele deteriorate într-un grad avansat, astfel încât identificarea şi autenticitatea lor nu se poate stabili de personalul cu atribuţii specifice de verificare, vor fi trimise la Banca Națională a României în vederea expertizării.